Troubleshooting

Voor PMI is Troubleshooting de gestructureerde werkwijze  voor het oplossen van problemen  met ventilatie systemen en ventilatoren. Met het doel om de  bedrijfszekerheid te waarborgen voor de installatie van de klant.

Onderzoek van problemen aangaande geluid, trillingen of performance wordt gedaan op basis van expertise en met behulp van meet- en analyseapparatuur. De meetresultaten worden door ons geanalyseerd in samenhang met de bevindingen van de klant. Deze analyse wordt gevolgd door een plan van aanpak om de rootcause van het probleem te verhelpen. Na de aanpassingen en/ of reparaties  wordt op basis van testen en controles de status van het ventilatie systeem of ventilator ( na de interventie) beproefd en geprotocolleerd.